На сьогоднi в Українi iснує кiлька видiв посвiдчень водiя, якi видавали в рiзнi перiоди незалежностi України. При цьому деякi посвiдчення водiя продовжують дiяти i з ними можна виїжджати на дорогу, а деякi потрiбно обов’язково мiняти.

Так, йдеться про тимчасовi права на 2 роки, якi українськi водiї мають обмiнювати на постiйнi на 30 рокiв пiсля закiнчення термiну дiї прав. При цьому обмiняти тимчасовi права можна лише наступного дня пiсля того, як водiй закiнчив термiн дiї звичайних прав, пише «Голос».

На перiод воєнного часу водiю потрiбен лише:

  • паспорт;
  • код (IПН);
  • прострочене посвiдчення водiя.

У разi, якщо з тимчасовими правами водiй не отримав бiльше нiж 2 штрафи, то при обмiнi документа та отриманнi постiйного посвiдчення водiя, нiчого здавати не потрiбно. Також на перiод воєнного стану при обмiнi тимчасових прав на постiйнi водiї не потрiбна медична довiдка.

При цьому в ГСЦ МВС нагадали, що на перiод воєнного стану, якщо людина не має можливостi обмiняти посвiдчення водiя, воно продовжує дiяти до кiнця воєнного стану.