Право вилучення у громадян транспортних засобів передбачено в ч.2 ст. 353 Цивільного кодексу, п.4 ч.1 ст.8 Закону «Про правовий режим воєнного стану». Механізм вилучення передбачений Законом «Про передачу, примусове відчуження майна в умовах воєнного стану». Порядок здійснення компенсації за такі транспортні засоби деталізовано у постанові КМУ від 31.10.2012 №998.

Примусове відчуження транспортного засобу – це позбавлення власника права власності на автомобіль, який переходить у власність держави для використання в умовах воєнного стану. Тобто під примусовим відчуженням мається на увазі не передача у тимчасове користування, а повний перехід права власності.

ХТО ПРИЙМАЄ РІШЕННЯ ПРО ПРИМУСОВЕ ВІДЧУЖЕННЯ АВТОМОБІЛЯ

Примусове відчуження у зв’язку із запровадженням воєнного стану здійснюється за рішенням військового командування. Військовим командуванням є Збройні сили України та їх підрозділи. Тобто, ні територіальна оборона, ні поліція не наділені повноваженнями відчужувати майно громадян.

При цьому, таке рішення має бути погоджено з обласною, районною чи міською державною адміністрацією або виконавчим органом відповідної місцевої ради. Без такого погодження автомобіль може бути відчужено лише у місцевостях, де ведуться бойові дії.

Отже, відчуження авто здійснюється на підставі наказу військового командування та згоди відповідного органу місцевої влади (в місцях бойових дій). Тому якщо вас повідомляють про вилучення транспортного засобу ви маєте право ознайомитись із даними документами.

ЯКИЙ ДОКУМЕНТ ПОВИНЕН ОТРИМАТИ ВЛАСНИК АВТО

Відчуження транспортного засобу здійснюється на підставі акту встановленого зразка. Форма акту затверджена постановою КМУ від 31.10.2012 № 998.

В акті зазначаються: 1) назва військового командування та органу, що погодив рішення про примусове відчуження; 2) відомості про власника автомобіля; 3) відомості про документ на право власності (у разі наявності); 4) опис майна, відомості про реєстраційний номер транспортного засобу, марку, модель, номер шасі, рік випуску та інші реєстраційні дані.

Останні новини: 2 найгірші автомобілі бренду Range Rover за всі роки існування компанії
Акт підписується власником авто і уповноваженими особами військового командування та органом місцевої влади, що погодив відчуження майна. Акт скріплюється печатками військового командування та зазначених органів. До акту додається висновок про вартість авто на дату його оцінки.

Примірник акту та висновок про вартість автомобіля вручаються під розписку особі, у якої відчужується або вилучається майно. Ці документи потрібно зберігати.

У разі відсутності власника під час складання акту, такий акт складається без його участі. У такому разі власник має право надалі на ознайомлення та отримання акту про примусове відчуження майна.

З дати підписання акту право державної власності на авто переходить до держави.

ЯК ПРОВОДИТЬСЯ ОЦІНКА ВІДЧУЖЕНОГО МАЙНА

Оцінка відчуженого майна проводиться у встановленому законом порядку. Оцінку проводять приватні суб’єкти оціночної діяльності або органами державної влади чи місцевого самоврядування за погодженням із власником майна. У разі відмови або відсутності власника авто зазначені органи мають право проводити таку оцінку самостійно.

Під час проведення оцінки водій має право висловити свої зауваження чи пропозиції щодо розміру вартості транспортного засобу. Висновок про вартість примусово відчуженого майна в частині розміру вартості оцінки може бути оскаржений до суду.

Власнику транспортного засобу обов’язково потрібно отримати копію даного акту та висновку про оцінку майна. Оскільки ці документи дають йому право на подальше звернення для відшкодування коштів.

ЯК ВІДШКОДУВАТИ КОШТИ ЗА ВІДЧУЖЕНЕ АВТО

Власники відчужених автомобілів мають право на відшкодування (компенсацію) їх вартості. Компенсація за примусово відчужене майно здійснюється коштом державного бюджету.

Така компенсація може здійснюватися з попереднім повним відшкодуванням його вартості або з наступною повною компенсацією. Попереднє повне відшкодування вартості здійснюється до підписання акта про відчуження майна. Проте наразі такий механізм не працює, тому можна скористатись порядком наступної повної компенсації.

Для отримання наступної компенсації за примусово відчужене майно його власник після скасування правового режиму воєнного стану звертається до військового комісаріату за місцем відчуження майна із заявою.

У заяві зазначаються відомості про заявника: прізвище, ім’я та по батькові, місце проживання, ідентифікаційний код та реквізити банківського рахунка. До заяви додаються акт і висновок про вартість майна.

Відсутність у власника цих документів позбавляє його можливості на відшкодування коштів. Відмова у прийнятті заяви не допускається. Розгляд заяви здійснюється протягом десяти робочих днів з дня її подання. У разі виникнення потреби в перевірці викладених у заяві фактів заява розглядається протягом одного місяця.

За результатами розгляду заяви військовий комісаріат оформлює висновок про здійснення виплат компенсації за примусово відчужене майно. Висновок оформляється у трьох примірниках. Перший примірник передається заявникові, другий – територіальному органу Казначейства, третій зберігається у військкоматі.

Виплата повної компенсації здійснюється військкоматами у порядку черговості за рахунок коштів державного бюджету. Усі спори, пов’язані з виплатою, вирішуються в судовому порядку.

Звернення власника за відшкодуванням вартості автомобіля не є обов’язком, а правом. Тобто якщо власник майна прийме рішення щодо добровільної пожертви вартості відчуженого авто, то він має право відмовитись від отримання коштів. Про таку відмову додатково повідомляти не потрібно.

ЧИ МОЖНА ПОВЕРНУТИ АВТО НАЗАД ПО ЗАКІНЧЕННЮ ВОЄННОГО СТАНУ

У разі якщо після скасування правового режиму воєнного стану автомобіль зберігся, а колишній власник наполягає на його поверненні, таке повернення здійснюється в судовому порядку.

Підставою для повернення майна є рішення суду, яке набрало законної сили. У разі повернення автомобіля колишньому власнику поновлюється право власності на це майно. У такому разі власник повинен повернути грошову суму, яка була ним отримана у зв’язку з відчуженням майна, з вирахуванням розумної плати за використання цього майна.

Повернення транспортного засобу його власнику у разі збереження здійснюється лише за його бажанням і не є обов’язком. Власник автомобіля самостійно може обрати один із двох передбачених варіантів. Якщо авто не збереглося, власник не може вимагати його повернення.

ВИСНОВКИ

Відчуження автомобіля під час воєнного стану передбачено законом і допускається лише за попереднім рішенням конкретних осіб з чітким документальним оформленням. Надання власниками згоди на відчуження не передбачено.

До примусового відчуження транспортних засобів в умовах війни потрібно ставитись з розумінням. Тому що воєнний стан це надзвичайні обставини, які вимагають інколи незвичних рішень і дій. Проте держава передбачила повну грошову компенсацію за це майно.

Відносно дій військових також потрібно ставитись доброзичливо, без зайвих необґрунтованих претензій. Оскільки це робиться, що зберегти наше життя. Тому рекомендуємо водіям сприяти військовим у виконанні своєї роботи.

Водночас за потреби можна надавати певні рекомендації чи висловлювати аргументовані прохання під час оформлення процедур. Оскільки неповне і неправильне оформлення необхідних документів може стати перешкодою для отримання компенсації.